Fakta om selvmord

  • I Danmark dør omkring 600 personer årligt af selvmord.
  • I 2016 døde 568 af selvmord, 426 mænd og 142 kvinder.
  • Selvmordraten var i Danmark 9,9 per 100.000 indbyggere i 2016.
  • På verdensplan dør der om året ca. 800.000 mennesker af selvmord
  • Selvmord er den 15. hyppigste dødsårsag i verden, svarende til at 1,4% af alle dødsfald er selvmord

Selvmordsraten i Danmark

I 1980’erne oplevede vi en faldende selvmordsrate i Danmark. Faldet aftog i 1990’erne og siden 2007 er selvmordsraten stagneret på et niveau omkring henholdsvis 19-21 og 6-8 selvmord per 100.000 for mænd og kvinder.

Beregninger: Susanne Mahmood Dyvesether & Annette Erlangsen, DRISP