Hvornår du som pårørende bør søge hjælp?

Har en nærtstående forsøgt selvmord

  • Bring patienten til nærmeste somatiske skadestue, evt. via ambulance 112.
  • Hvis patienten ikke ønsker at blive bragt til somatisk skadestue og situationen er livstruende kontaktes politiet via 112/114

Har en nærtstående selvmordstanker eller selvmordsadfærd/selvmordsforsøg

Vurder om patienten har behov for at blive indlagt via Psykiatrisk Akutmodtagelse. Du kan finde selvmordsrisikovurdering i de kliniske vejledninger. Eller orientere dig i sundhedsstyrelsens hæfte vedr. vurdering og visitations af selvmordstruede patienter.

r.