Forsvaret: Selvmordsadfærd og dødsfald blandt danske veteraner

Livslinien er vi vant til at tale om selvmord og selvmordstanker, og vi vil meget gerne tale med dig.

Livsmod Livsmod er et samarbejde mellem 10 nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden

LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

NEFOS, Landsorganisationen – Netværket for selvmordsramte

PsykTro-linjen. Står til rådighed for mennesker med behov for én at tale med om tro og psykisk sygdom.

RådgivningsPortalen kan du finde det rette rådgivningstilbud, som kan hjælpe dig.

Selfoteam I Region Syddanmarks kommuner findes et beredskab, der yder hurtig hjælp til børn og unge i selvmordsfare.

Selvmord hos mænd er især rettet mod mænd, en målgruppe der ofte finder det vanskeligt at søge hjælp

Startlinjen.dk. Anonym telefonrådgivning for sindslidende og pårørende, drevet af frivillige.

Sundhedsstyrelsen. Et nationalt partnerskab skal frem til 2020 arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

Veterancentret .Råd til dig, der kender en selvmordstruet

WHO (World Health Organization) Verdenssundhedsorganisationens arbejde for selvmordsforebyggelse

Myte:

Alle mennesker, der tænker på at begå selvmord, er psykisk syge. (Mange mennesker, der tænker på at begå selvmord, har ingen psykiske sygdomme)