RådgivningsPortalen kan du finde det rette rådgivningstilbud, som kan hjælpe dig.

Livslinien er vi vant til at tale om selvmord og selvmordstanker, og vi vil meget gerne tale med dig.

Sundhedsstyrelsen. Et nationalt partnerskab skal frem til 2020 arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

Selvmord hos mænd er især rettet mod mænd, en målgruppe der ofte finder det vanskeligt at søge hjælp

WHO (World Health Organization) Verdenssundhedsorganisationens arbejde for selvmordsforebyggelse

Livsmod Livsmod er et samarbejde mellem 10 nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden

Selfoteam I Region Syddanmarks kommuner findes et beredskab, der yder hurtig hjælp til børn og unge i selvmordsfare.