Nationalt Partnerskab for selvmordsforebyggelse

Som del af satspuljeaftalen 2017-2020 blev der etableret et nationalt partnerskab for selvmordsforebyggelse.
Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg.

Partnerskabets organisationer dækker over Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, fem regioner, tre kommuner, fire NGO´er, et selskab, to forskningscentre og tre faglige organisationer.