Q & A

Q: Rettigheder (behandlingsgaranti)?

SVAR: Hvis du er bekymret kan du søge hjælp ved at henvende dig til egen læge eller (psykiatrisk) skadestue, herefter vil en fagperson vurdere situationen.

Man kan som udgangspunkt ikke stille krav til at blive indlagt til psykiatrisk behandling. Det er en læge som skal vurdere om der er et behandlingsbehov samt om dette være i form af indlæggelse.

Hvis man ikke er indforstået med lægens beslutning, kan man klage over denne via den regionale klagemulighed (link).

Man kan også forsøge at skifte til en anden praktiserende læge.

 

Q: Hvad skal jeg fortælle til familie og venner?

SVAR: Som udgangspunkt anbefaler NEFOS at fortælle så meget til venner og families om de alligevel vil finde frem til af egen hjælp. Hvis der har været en ambulance, er det naturligt at naboer undrer sig og vil være bekymret. Generelt sagt: hvis ikke det kan skjules så er det bedre at være åben omkring det

Det kan være en god ide at rådføre sig med en evt. behandler om hvad der skal fortælles.

 

Q: Hvornår er selvmordstanker så alvorlige, at der skal handles og hvordan?

SVAR: Hvis én taler om at tage sit eget liv, så skal det tages alvorligt og man skal lade en fagperson bedømme om der måske skal indledes en behandling. Du kan kontakte din læge eller en psykiatriske skadestue, se evt. www.selvmordforebyggelse.dk

 

Q: Eksistentielle samtaler- emner m.m.

SVAR: Filosof eller præst

Hvis livet mister sin mening er det vigtigt at holde sig for øje at en selvmordshandling kan være en endelig handling. Hold fast i håbet og søg hjælp!

Hvis dit barn har behov for at tale med nogen (som ikke er en forælder) kan I bl.a. kontakte Børns Vilkår eller Girl Talk.

 

Q:Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er meget bekymret ?

SVAR: Hvis du er bekymret kan du søge hjælp ved at henvende dig til egen læge eller (psykiatrisk) skadestue, herefter vil en fagperson vurdere situationen.

 

Q: Hvordan er jeg stillet, hvis jeg ikke kan passe mit arbejde?

SVAR: Det bedst er at tale med din leder om situationen. På nogle arbejdspladser er ledelsen åben for at arrangere løsninger om tilpasset arbejdstid og arbejdsbelastninger, hvis man har brug for at tage fri. Nogle arbejdsgivere har desuden sundhedsforsikring som dækker hjælp til ansatte i pressede situationer f.eks. via psykologhjælp via Falck.

Man kan som forældre i princippet sygemeldes og få sygedagpenge, hvis man er så påvirket at man ikke kan passe sit arbejde.

 

Q: Hvad kan jeg som pårørende gøre for at holde ud?

SVAR: Bekymringer og psykisk smerte er en del af det at have et barn som er selvmordstruet, og det kan til tider være svært at overbevise sig selv om at man har været en god forælder. Hvis det er en engangssituation er det forholdsvist nemt at komme videre.

Hvis du er pårørende til en kronisk selvmordstruet, er det en god ide at have en fortrolig person som er uden for ens familie som man kan lufte sine bekymringer med. Søg at vælg en person som kan bære at tale om svære emner og som ikke er fordømmende. Det kan også være en psykolog.

 

Q: Hvor kan jeg som pårørende søge hjælp?

SVAR: Det findes forskellige tilbud til pårørende. Nefos har lokale grupper i flere regioner. Herudover har nogle af de selvmordsforebyggende klinikker har tilbud til pårørende. Der findes desuden forskellige frivilligorganisationer som har tilbud rettet mod pårørende til psykisk syge personer (link til organisationer).

I nogle tilfælde er det muligt at blive henvist til psykolog af egen læge, dette følger dog bestemte retningslinjer. Generelt gælder at det desværre er kun under særligt omstændigheder at følgerne af et barns selvmordsforsøg giver ret til psykologhjælp (link til regler).

 

Q:Tegn på tanker om selvmord (faresignaler)?

SVAR: Der kan være forskellige signaler som man bør være på vagt overfor bl.a. når én trækker sig og har det rigtigt skidt, hvis vedkommende siger at det ikke magter tingene længere, at det ikke duer til noget. Eller hvis der sker ændringer adfærden og mesteringsstrategie. Selvmordshandlinger kommer typisk ikke ud af den blå luft.

Hvis de mister interessen for ting de ellers har været optaget af, eller hvis fremtidsplaner opgives eller skrinlægges helt. Hvis de siger at de ikke magter at kæmpe længere, at de ikke kan se nogen udvej.

Man kan som grundregel ikke få en person til at begå selvmord ved at spørge ind til det, så vær ikke bange for at italesætte bekymringer.

 

Q: Hvordan passer jeg på mig selv?

SVAR: Det er vigtigt at du finder nogen som du kan dele din oplevelse med og som lytter til dine behov. Dette vil hjælpe dig med at vænne dig til den nye situation. Mange vil være chokeret og opleve reaktioner og tanker man ikke tidligere har haft, hvilket kan være skræmmende. Nogen har større behov end andre end at dele disse tanker.

Flere af de selvmordsforebyggende centre har tilbud til pårørende – kontakt dem og høre nærmere. Du kan også tale med en psykolog

Myte

Visse grupper mennesker har større risiko for at begå selvmord, og vi behøver ikke at bekymre os om mennesker, der ikke tilhører disse grupper. (Alle kan potentielt få tanker om at begå selvmord. Selvom visse grupper har en statistisk større tendens til at tænke på/dø ved at begå selvmord, kan vi, ved kun at fokusere på de grupper, risikere at overse alle andre, der kæmper med tanker om at begå selvmord.)