Værd at vide om selvmord

Selvmord er en meget alvorlig be­slut­ning. Og selvom livet nogle gange gør rigtig ondt og opleves helt uover­sku­e­ligt, ønsker de fleste med selv­mord­s­tan­ker ikke at dø. Derfor er det vigtigt at vide, at der er altid hjælp at hente.

Det er helt afgørende at dele sine selvmordstanker med nogen – og det hjælper ofte at få sat ord på svære tanker og følelser. Ræk ud og fortæl nogen om dine tanker! Kender du ikke nogen, som du kan dele tankerne med, eller tænker du, at du ikke vil være en belastning for familie eller venner, så kontakt en rådgivning.

Risikogrupper

Bag hvert selvmord eller selvmordsforsøg er en unik personlig historie. Alligevel er det muligt at fremhæve grupper i befolkningen, der statistisk har en øget risiko for at begå selvmord eller forsøge selvmord:

  • Personer der lider af psykisk sygdom
  • Ældre mænd
  • Tabet af ægtefælle eller andet nærtstående menneske
  • Personer, der fornyligt har fået en alvorlig fysiske diagnoser
  • Personer, der har mistet arbejde eller status på anden måde
  • Unge piger
  • Personer, der tidligere har forsøgt selvmord
  • Efterladte efter selvmord

Diagnoser og psykiatriske lidelser

Frem til 2004 har antallet af selvmord været faldende. Årligt er der ca. 650 selvmord i Danmark, heraf begås ca. 300 af mennesker, der er eller har været indlagt på psykiatrisk afdeling. ​​Blandt de resterende 350 personer kan der være personer med udiagnosticerede psykiske lidelser. Det er ofte personer med diagnoser som bipolar lidelse (maniodepressivitet), skizofreni og svær depression, der rammes hårdest.

Myte

Hvis en person går med selvmordstanker, angår det ikke mig – kun personer indenfor psykiatrien kan hjælpe.
(Alle kan hjælpe en person, der har selvmordstanker. At have nok medfølelse til at blive involveret kan gøre en forskel for personens liv)